X
Atatürk'ün Cenaze Töreni: Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte - 1938 - Blog - Cezmi Kalorifer
Atatürk'ün Cenaze Töreni: Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte - 1938
6.103 okunma

Atatürk'ün Cenaze Töreni: Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte -1938

Atatürk'ün Cenaze Töreni: Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte - 1938-1008784108.jpeg

Yüzyılımızda, 'olmayacak hiçbir şey yoktur' şeklindeki tarihi gerçeği isbatlayan ilk adam olmuştur.(Eski Ujsag. Macar.)

Budapeşte, 20 (a,a) - Macar ajansı tebliğ ediyor:
Başvekil İmredi, Atatürk'ün cenaze törenini yapılacağı 21 Kasım Pazartesi gününü Macaristan'ın millî yas günü sayarak bütün memlekette resmi binalara siyah bayraklar çekilmesini emretmiştir. Harbiye Nazırı ve Budapeşte Belediye Reisi de, askeri binalar ve belediye binaları için aynı kararı almışlar ve Belediye Reisi ayrıca, halkı da siyah bayrak çekmeye dâvet etmiştir.

(Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte-1938)


6.103 okunma

ÖNERİLEN YAZILAR